Spoštovani prijatelji, vabimo vas na 5. ZBOR ČLANOV Turističnega društva Mitra Hajdina, ki bo v PETEK, 10. 4. 2015, ob 19. uri, v Gasilskem domu v Slovenji vasi.
Facebook

Zbor članov TD Mitra Hajdina

Spoštovani prijatelji,

vabimo   vas   na   5. ZBOR   ČLANOV   Turističnega   društva   Mitra   Hajdina,

ki  bo  v  PETEK,  10. 4. 2015,  ob 19. uri,  v  Gasilskem  domu v  Slovenji  vasi.

Program zbora članov:

1. Pozdrav predsednice Turističnega društva Mitra Hajdina
2. Izvolitev:
– delovnega predsedstva zbora članov
– verifikacijske komisije
– dveh overiteljev zapisnika
– zapisnikarja

3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila:
– O delovanju v letu 2014
– Finančno poročilo za 2014
– Poročilo nadzornega odbora
– Poročilo disciplinskega razsodišča

5. Razprava po poročilih in potrditev poročil
6. Predlog spremembe 24. člena Statuta Turističnega društva Mitra Hajdina, razprava in potrditev
7. Razrešnica dosedanjim članom organov društva
8. Izvolitev predsednika, dveh podpredsednikov, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča za naslednje štiriletno obdobje
9. Predstavitev in sprejem Programa dela Turističnega društva Mitra za leto 2015
10. Predstavitev in sprejem Finančnega programa in višine članarine Turističnega društva Mitra za leto 2015
11. Beseda gostom
12. Razno

Pridružite se nam in z nami proslavite zaključek prvega štiriletnega delovanja ter doseženih rezultatov! Veliko jih je!
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na tel. št.  040 298  878 ali pa po elektronski pošti td.mitra.hajdina@gmail.com –  do četrtka, 9. aprila 2015, do 20.ure.
Veselimo se delovnega, predvsem pa prijetnega in veselega druženja z vami, kot je na zborih članov TD Mitra Hajdina že pravilo!