I. mitrej

Leta 1898/99 je bil na Spodnji Hajdini odkrit I. mitrej in je ohranjen in situ, torej na mestu najdbe. V 2. stoletju našega štetja so ga postavili uradniki ilirske carine, ki je takrat delovala v Petovioni. Posvečen je bogu svetlobe Mitri, ki je prišel na zemljo, da ustvari nov svet.

Več .

Župnijska cerkev sv. Martina

Novogotska stavba župnijske cerkve sv. Martina na Zgornji Hajdini je bila zgrajena po načrtih stavbenika V. Morandinija v letih 1873 in 1874. Nastanek cerkve sega v 14. stoletje, njena predhodnica pa je na istem mestu stala že v romanskem času.

Več ...

Osnovna šola Hajdina

Čeprav so arhivski viri, ki se nanašajo na zgodovino šolstva, skromni, kažejo, da se je šolska dejavnost  na Hajdini začela že leta 1705. Dobro stoletje kasneje, leta 1808, je šola postala javna enorazrednica, obiskovalo pa jo je že več kot 60 učencev.

Več ...

Sprostitev v naravi

Ljubitelji športnih dejavnosti, ki se zavedajo gesla Zdrav duh v zdravem telesu, se lahko podajo na  naravoslovno-rekreativno pot v Skorbo, ali pa raziščejo skrivnosti reke Drave ki se najlepše razodenejo v skritih mrtvicah, rečnih rokavih, poplavnih logih, brzicah in prodiščih. 

Več ...