Za nami je uspešno leto

V petek, 10. aprila je bil v prostorih gasilskega doma v Slovenji vasi redni peti zbor članov TD Mitra Hajdina. Zbora se je udeležila večina članov turističnega društva, pridružili pa so se jim tudi gostje iz sorodnih društev Soviče – Dravci in Podlehnik, predstavniki nekaterih drugih društev in organizacij, med gosti pa so bili župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ravnateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber in naddekan Marijan Fesel, ki je zbor tudi vodil.
Po uvodnem pozdravu predsednice Sonje Brlek Krajnc se je predstavil turistični podmladek OŠ Hajdina z delčkom projektne naloge Zgodba o Gandinu, s katero so sodelovali na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava in osvojili srebrno priznanje. Občni zbor se je nato nadaljeval v delovnem vzdušju, saj so zbrani lahko prisluhnili poročilu predsednice Sonje Brlek Krajnc o delovanju društva v minulem letu, v katerem so izstopali mnogi dogodki in dosežki, najbolj pa prvi pletarski tečaj, ekskurzija članov na Primorsko, prvi mini velikonočni sejem pri Martinovi cerkvi na Hajdini, pletarji so se predstavili na razstavi Dobrote slovenskih kmetij, hajdinsko TD pa je lani organiziralo tudi prvo zelo odmevno srečanje turističnih društev Spodnjega Podravja. Izdali so še turistični zemljevid z oglasi, zaživela pa je tudi spletna stran TD Mitra Hajdina.
Na občnem zboru je bilo predstavljeno tudi finančno poročilo za leto 2014, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije, člani društva so soglasno potrdili predlog spremembe 24. člena Statuta TD Mitra Hajdina. Tokratni zbor članov je bil tudi volilni in zbor je soglasno izvolil organe društva za mandatno obdobje 2015- 2019.

UPRAVNI ODBOR:
Sonja Brlek Krajnc, predsednica; Magda Intihar, podpredsednica; Franc Krajnc, podpredsednik; Silva Vogrinec, blagajničarka; Milka Lovenjak, tajnica; Marijan Fesel, član; Mojca Vomer Gojkovič, članica; Vesna Mesarič Lorber, članica; Tatjana Mohorko, članica; Zdenka Godec, članica; Hilda Bedrač, članica; Anton Kirbiš, član; Jože Majerhofer, član; Franc Turnšek, član; Janko Kirbiš, član.

NADZORNI ODBOR:
Ivo Rajh, predsednik; Franci Zupanič, član; Danica Hernec, članica.

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Anica Drevenšek, predsednica; Renata Gabrovec, članica; Jakob Kokol, član.

Predsednica Sonja Brlek Krajnc je ob koncu predstavila še obsežen program dela TD Mitra Hajdina za leto 2015. Župan Stanislav Glažar pa je članom društva čestital za dobro in uspešno opravljeno delo v minulem letu ter posebej poudaril, da se je po štirih letih obstoja društva pokazalo, da je bila ustanovitev še kako smiselna. Sledilo je druženje ob izbranih dobrotah Gostilne Slovenski hram iz Slovenje vasi, kratek kulturi program pa je dodal še Jure Drevenšek.
TM