Znamenitosti, ki jih je vredno obiskati

V Občini Hajdina je kar nekaj lokacij, ki jih je vredno obiskati. Če se želite sprostiti v naravi, vas vabimo v Berl ali pa na obisk trim steze, lahko pa se sprehodite ob reki Dravi. Urejeno je kar nekaj kilometrov kolesarskih stez, na katerih boste lahko varno kolesarili tudi z najmlajšimi člani vaše družine.

Če vas zanima zgodovina, vas bomo s ponosom povabili v prvi Mitrej, lahko obiščete našo farno cerkev svetega Martina, spoznate našo šolo, ki ima izredno dolgo tradicijo in … verjemite, še dosti tega bo se našlo.

Prvi mitrej Hajdina notranjost

Prvi mitrej na Spodnji Hajdini

Leta 1898/99 je bil na Spodnji Hajdini odkrit prvi mitrej in je ohranjen in situ, torej na mestu najdbe. V 2. stoletju našega štetja so ga postavili uradniki ilirske carine, ki je takrat delovala v Petovioni …

Cerkev svetega Martina

Novogotska stavba župnijske cerkve sv. Martina na Zgornji Hajdini, kot jo poznamo danes, je bila zgrajena in dograjena po načrtih stavbenika V. Morandinija v letih 1873 in 1874.

OŠ Hajdina

Osnovna šola Hajdina

Čeprav so arhivski viri, ki se nanašajo na zgodovino šolstva, skromni, kažejo, da se je šolska dejavnost na Hajdini začela že leta 1705. Dobro stoletje kasneje, leta 1808, je šola postala javna enorazrednica, obiskovalo pa jo je že več kot 60 učencev.

Hajdina trim steza

Sprostitev v naravi

Tudi za ljubitelje narave in športa je pri nas poskrbljeno. Lahko se sprehodite ob reki Dravi, razgibate na trim stezi ali podate na učno pot Berl.