Sprostitev v naravi

Ljubitelji športnih dejavnosti, ki se zavedajo gesla Zdrav duh v zdravem telesu, se lahko podajo na naravoslovno-rekreativno pot v Skorbo. Pot, ki je bila urejena leta 2003, je dolga 2,1 kilometra, redno vzdrževana in označena s smernimi tablami. Ob njej je označenih 26 različnih drevesnih vrst, ki jih lahko podrobno spoznamo v učilnici, urejeni med drevesi. Posebnost poti je fitnes v naravi, ki vsebuje kar deset različnih trimskih rekvizitov za razgibavanje. Lahko pa se podate v naravo tudi po kolesarskih poteh.

Hajdina trim steza
Hajdina trim steza
Hajdina kolesarska pot

Začutimo prisotnost Berla

Skrivnosti reke Drave se najlepše razodenejo v skritih mrtvicah, rečnih rokavih, poplavnih logih, brzicah in prodiščih. Ti naravni habitati so ohranjeni tudi na območju Berla v Hajdošah, kjer lahko opazujemo poplavno območje reke Drave z nekdanjimi mrtvicami ter pristnim rastlinstvom in živalstvom.
Za ohranitev tega pomembnega ekosistema je Občina Hajdina uredila 2 kilometra dolgo krožno naravoslovno pot Berl. Zaščitni znak poti je ptič vodomec, ki sodi med ogrožene živalske vrste. Na delu poti je urejena učilnica v naravi, v kateri so predstavljene značilne rastlinske in živalske vrste tega območja.

Hajdina Berl logotip
Hajdina Berl
Hajdina Vodomec
Hadina Berl 1