Izvajamo projekt

»AKTIVNO OHRANJANJE TRADICIONALNIH DEJAVNOSTI ŠPEHARSTVA IN PLETARSTVA V OBČINI HAJDINA«
Kratki naziv: Tradicija Hajdina
Vodilni partner:  Turistično društvo Mitra Hajdina
Partnerji: Občina Hajdina
Trajanje operacije: zaključek 31. 12. 2021
Okvirna vrednost operacije:  6.830,20 EUR
Okvirna vrednost sofinanciranja: 3.447,99 EUR

»AKTIVNO OHRANJANJE TRADICIONALNIH DEJAVNOSTI ŠPEHARSTVA IN PLETARSTVA V OBČINI HAJDINA«
Namen operacije:
Za območje občine Hajdina zgodovinski viri navajajo številne tradicionalne dejavnosti, ki so sicer bile prisotne na širšem obdravskem območju. Kot posebnost izstopa špeharstvo kot posebej dodeljena pravica prebivalcem vasi ob Dravi, ki so jim številne poplave zmanjševale pridelek in so tako nadomestili izpadli prihodek.
V zavesti domačinov, tudi zaradi nekoč množičnega ukvarjanja, se je kot tradicionalna dejavnost najbolj obdržalo pletarstvo iz šibja. Tudi bližina Drave in območij, kjer je bilo tudi v naravi dovolj ustreznega materiala, je obseg dejavnosti v preteklem stoletju spodbujala.
Turistično društvo Mitra Hajdina ob podpori Občine Hajdina dokumentira, ohranja ter spodbuja oživljanje tradicionalnih dejavnosti. Sodobni trendi, ki povečujejo zanimanje splošne javnosti ter navsezadnje tudi kupcev za naravno, lokalno, geografsko sledljivo, tradicionalno… naše aktivnosti še dodatno utemeljujejo kot upravičene. Tudi sodobni izsledki o hranilnih vrednostih, vplivih na zdravje, varstvo okolja ipd. spodbujajo vračanje k tradicionalnim načinom predelave in priprave ter uživanja izdelkov iz svinjine. Obe vključeni dejavnosti omogočata tudi izvajanje kot dopolnilni dejavnosti na kmetijah ali kot dejavnosti v načrtovanem centru medgeneracijske ustvarjalnosti, kjer bodo zainteresirani občani pri dejavnostih lahko sodelovali v okviru članstva v Turističnem društvu Mitra Hajdina, ki bo ustrezno registrirani in opremljeni nosilec dejavnosti.
S projektom Tradicionalne dejavnosti v občini Hajdina prijavitelj Turistično društvo Mitra Hajdina s partnerjem Občino Hajdina tudi smiselno nadaljuje svoj projekt Oblikovanje skupne blagovne znamke Dobrine s Hajdine in pozicioniranje na trg, saj bo z izvedbo opisanega projekta omogočilo trajnost izdelovanja značilnih tradicionalnih lokalnih izdelkov (živilskih in neživilskih), ki bodo nosilci blagovne znamke Dobrine s Hajdine.
Projekt je namenjen vsem zainteresiranim občanom, ne glede na starost, izobrazbo, status, spol.